Tuesday, 1 March 2011

TAUHID - SIAPAKAH JESUS?

Kebanyakan dari kita telah mengetahui bahawa umat Kristian menganggap bahawa Jesus itu Tuhan. tap sebenarnya siapakah Jesus itu?dari manakah nama Jesus itu berasal?

Sebanyak 90% umat Kristian tidak memahami bahawa ketika Jesus lahir, namanya bukanlah Jesus, tapi Esow (Ibrani), dalam bahasa Arab adalah Isa. nama Jesus baru ada ketika Nabi Isa a.s. mengalami bahaya penyaliban & beliau diselamatkan oleh Allah. orang Romawi yang tidak suka mengucap istilah Esow kerana kurang sedap didengar. mereka punya nama kegemaran yang diawali dengan huruf konsonan & akhiran -as, -us. bahasa Ibrani tidak mengenal huruf Y. jadi nama tersebut ditukar Esow - Josua - Jehesua - Jesus.

Jesus menjadi Tuhan melalui proses konsili (muktamar) di Nizea pada tahun 325 M. dilantik oleh kaisar Romawi. peristiwa itu dikenal sebagai konsili Nizea.

25th December adalah lahirnya dewa matahari. sehingga mereka mempunyai anggapanbahawa Jesus adalah anak dewa matahari. ini dapat terlihat di setiap patung Jesus / salib ada tanda bulat yang merupakan symbol dewa matahari.

Di dalam ajaran agama Kristian pun terdapat perbezaan antara satu dengan yang lain.
Di dalam bible Lucas & Matius menceritakan tentang kelahiran Jesus. tetapi antara keduanya terdapat kontradiksi. yang satu mengatakan bahawa Jesus lahir pada zaman kaisar Augustus, sedangkan yang lainnya mengatakan bahawa Jesus lahir pada zaman kaisar Herudus. jadi bible yang manakah yang benar?

Dikatakan bahawa Jesus menggembala domba pada waktu bintang bersinar gemerlap. keadaa seperti itu, maknanya cuaca berawan bagus. tetapi kenapa didalam hiasan Christmas terdapat salji?

Dikatakan Jesus lahir di Betlehem propinsi Galilea negara Palestin. di seluruh negara tersebut pohon cemara tidak akan boleh tumbuh, dari dahulu hinggalah sekarang. yang boleh tumbuh hanya pohon kurma. lalu, dari manakah lahirnya lambang pohon cemara?
lahirnya pohon cemara adalah ketika Constantin mahu invasion ke Germany. para pastor dikirim dengan tujuan observasi tentang agama yang dianut orang Germany saat itu. ternyata agama orang-orang Germany saat itu adalah Dinamism & Animism yang menyembah sebuah pohon yang mempunyai bentuk khas yang menjulang tegak ke udara & mengeluarkan bau harum yang khas juga, iaitu pohon cemara. setelah diadakan pertemuan di Konstantin, maka pastor yang dikirim ke Germany semakin banyak untuk menyebar ke seluruh Germany. tujuannya adalah untuk mengatakan Jesus lahir di bawah pohon cemara. akhirnya orang-orang Germany menganggap Jesus anak dewa cemara.

Hari raya Christmas baru terjadi pada abad ke-5.

Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) : "merayakan / mengucapkan Christmas hukumnya adalah HARAM.

Batas toleransi beragama adalah "Lakum diinukum wa liadiin." toleransi akan menjadi intervensi bila ita sudah masuk ke dalam lingkup mereka. mengucapkan selamat Christmas = intervensi.

Seseorang berbuat baik kepada kita, maka kita pun harus berbuat baik kepadanya. tapi tidak dalam hal aqidah. bahkan, seorang anak tidak lagi wajib patuh kepada orang tuanya apabila orang tuanya itu menyuruh sang anak berbuat sesuatu yang melanggar aqidah. oleh pihak gereja, ucapan Aidil Fitri diperbolehkan & bahkan dianjurkan. kerana mereka beranggapan hal itu hanya sebatas hablum minannas (hubungan dengan sesama manusia). jadi, ketika mengucapkan selamat Aidil Fitri secara automatic tidak ada pelanggaran aqidah. tetapi bagi umat Islam mengucapkan selamat Christmas sudah termasuk hablum minallah (hubungan kepada Allah). begitu juga dalam hal mengirim hadiah / hamper. kita boleh memberinya kepada mereka, tetapi tidak pada saat hari raya mereka / sebagai ucapan hari raya mereka. walaupun kita mengirimkan hadiah itu tidak dengan ucapan selamat untuk hari raya mereka, tetapi diberian ketika hari raya mereka, maka hal tersebut juga dianggap melanggar aqidah. boleh saja kita berikan sebagai ucapan kesuksesannya. sebab hal-hal tersebut sudah mengandungi muatan aqidah.

Wallahu a'lam bi sawab. Sesungguhya Allah SWT sahaja yang Mengetahui apa yang benar dan apa yang disembunyikan

No comments:

Post a Comment